מטרתן של התוויות הביטחוניות היא להגן על חברות, מותגים ומוצרים מפני גניבה וזיוף.
  
בנוסף ניתן להשתמש בחומרים אלה גם לטובת זיהוי פתיחת מוצרים ופירוקם.

חומרי פנים מיוחדים בשילוב דבקים ייחודיים נותנים מענה לבעיות אלה ונותנים ביטחון מלא בשמירה על המוצר.
הדפס