מדבקות המשמשות לסימונים של מוצרים כמו ברקוד, מחירים או כל סימון מזהה.

לא פעם במהלך כיוון מכונת האריזה נידרש להסיר את המדבקה ולהדביקה מחדש, במקרים אלה על הדבק לעמוד בדרישות הסרה מידית לאחר ההדבקה על מנת ל"הציל" את הסחורה ולתוותה מחדש.
הדפס